Kcep

Showing all 4 results

Kcep (Uy Thái) là thương hiệu giày bảo hộ Việt Nam với thiết kế cổ điển, hài hòa giữa chất lượng và giá thành. Giày bảo hộ Kcep thuộc phân khúc giữa giày ABC và các thương hiệu giày nhập khẩu như Safety Jogger và Takumi.

Kcep được phát âm là "ka xép". Một số nơi cung cấp ghi nhầm Kcep là "Keep". Và vì vậy cũng đọc thành "kíp".