Tìm hiểu tiêu chuẩn EN 420 trên Găng tay bảo hộ

Tiêu chuẩn EN 420

Có nhiều loại găng tay bảo hộ và mỗi loại găng sẽ có tiêu chuẩn riêng. Găng cơ khí có tiêu chuẩn EN 388. Tuy nhiên, trước đó thì găng phải đạt được tiêu chuẩn EN 420. Bài viết này sẽ giới thiệu cơ bản về tiêu chuẩn EN 420.

Nội dung chính:

 • Những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của tiêu chuẩn EN 420
 • Những yêu cầu về thể hiện thông tin sản phẩm trên bao bì đóng gói
Ký hiệu tiêu chuẩn EN 420

Bên trái là ký hiệu của tiêu chuẩn EN 420. Ý nghĩa của ký hiệu này là người dùng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng và mục đích sử dụng của găng tay trước khi sử dụng.

Những yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn EN 420

Tiêu chuẩn EN 420 quy định hai điều cơ bản sau:

(1) Không gây hại cho người đeo găng. Nghe qua thì hầu hết chúng ta sẽ nghĩ điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, đối với găng bảo hộ thì tính an toàn khi sử dụng phải được chứng minh thông qua các số liệu thực tế.

(2) Phải tạo sự thoải mái cho người dùng cũng như độ khéo léo khi người dùng thao tác.

Sau đây là một số yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn EN 420:

 • Nếu găng tay có đường chỉ may (găng tay làm từ sợi, găng tay da) thì những đường chỉ đó không được gây ảnh hưởng đến hiệu năng bảo vệ của găng.
 • Độ pH cần nằm trong khoảng từ 3.5 đến 9.5
 • Hàm lượng chrome VI (hóa trị 6) phải nhỏ hơn 3 mg / 1 kg
 • Găng tay làm từ cao su tự nhiên cần được kiểm tra hàm lượng protein để chắc rằng găng không gây dị ứng cho người mang.
 • Trường hợp NSX có cung cấp hướng dẫn vệ sinh thì hiệu năng của găng không được suy giảm sau số lần giặt quy định trong hướng dẫn.

Độ khéo léo mà găng hỗ trợ cũng là một trong các bài test. Nhân viên test sẽ đeo găng và nhặt 5 cây đinh có đường kính từ 5 mm đến 11 mm. Mỗi cây đinh sẽ được nhân viên test nhặt trong 3 lần. Thang điểm cho bài test này là từ 1-5, điểm 5 tương ứng với kích thước cây đinh nhỏ nhất mà nhân viên có thể nhặt được trong 3 lần liên tiếp.

Những yêu cầu về thể hiện thông tin trên sản phẩm và bao bì

Ngoài các yêu cầu trên thì trên găng tay cần phải thể hiện những thông tin sau:

 • Tên nhà sản xuất
 • Tên và size của găng
 • Ký hiệu CE
 • Các ký hiệu thể hiện tiêu chuẩn EN và hiệu năng bảo vệ của găng
 • Trong vòng đời sử dụng của găng, những thông tin trên không được phai mờ đến mức không thể nhận biết.

Bao bì của găng phải thể hiện những thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đơn vị đại diện
 • Tên và size của găng
 • Ký hiệu CE
 • Khuyến cáo về mục đích sử dụng. Ví dụ: ‘For minimal risks only’
 • Nếu găng chỉ bảo vệ một phần của tay thì cần được nêu rõ. Ví dụ: ‘Palm protection only’
 • Thông tin về một nguồn khác trong trường hợp người dùng cần tham khảo thêm thông tin.

Những mảnh giấy hướng dẫn kèm theo cũng cần phải bao gồm những thông tin như:

 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đơn vị đại diện
 • Tên của găng tay (model)
 • Các size được sản xuất
 • Ký hiệu CE
 • Hướng dẫn chăm sóc và bảo quản
 • Những hướng dẫn và giới hạn sử dụng
 • Danh sách các chất gây dị ứng cho người dùng
 • Tên và địa chỉ của đơn vị cấp chứng nhận

Kết

Tiêu chuẩn EN 420 được thiết kế để đảm bảo rằng găng tay bảo hộ không gây hại và cung cấp sự thoải mái cần thiết cho người dùng. Các loại găng bảo hộ chuyên dụng cần phải đạt được tiêu chuẩn EN 420 trước khi được test ở những tiêu chuẩn khác.

Tham khảo Safety Gloves

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *