Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

Áp dụng trong trường hợp địa điểm thanh toán cũng là địa điểm giao hàng.

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Tài khoản cá nhân

Chủ tài khoản: Đặng Thị Cẩm Tiên
Số tài khoản: 19037101078010
Ngân hàng: Techcombank chi nhánh HCM

Lưu ý: hình thức thanh toán COD chỉ áp dụng đối với các đơn hàng ở vùng sâu vùng xa.