Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

Áp dụng trong trường hợp địa điểm thanh toán cũng là địa điểm giao hàng.

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Tài khoản cá nhân

  • Chủ tài khoản: Dương Thị Mỹ Dung
  • Số tài khoản: 16196137
  • Ngân hàng: ACB chi nhánh Phan Đăng Lưu

Lưu ý: hình thức thanh toán COD chỉ áp dụng đối với các đơn hàng ở vùng sâu vùng xa.