Tấm che mặt

Hiển thị tất cả 4 kết quả


Kính che mặt giúp bảo vệ người mang khỏi những rủi ro văng bắn từ những vật thể rắn và hóa chất lỏng.

Các công việc thường dùng kính che mặt thường liên quan đến mài, cắt, cưa gỗ và kim loại.

Kính che mặt thường làm bằng vật liệu polycarbonate. Đây là vật liệu thường được dùng trong các sản phẩm bảo vệ mắt, khuôn mặt.