Găng cách nhiệt

Hiển thị tất cả 8 kết quả

- 3%
- 9%
- 15%
170,000 
- 27%
110,000 

Một số thông tin cần lưu ý khi chọn găng cách nhiệt

 • Xác định rủi ro cần bảo vệ:
  • Có tiếp xúc trực tiếp với vật nóng hay chỉ tiếp xúc với hơi nóng (bức xạ nhiệt)?
  • Nguồn nhiệt khô hay có hơi nước?
  • Có tiếp xúc với tia lửa?
  • Găng thiết kế để cầm vật nóng không đồng nghĩa sẽ chống cháy.
 • Xác định nhiệt độ của nguồn nhiệt (có thể dùng súng đo nhiệt độ của vật nóng).
 • Xác định thời gian tiếp xúc với nguồn nhiệt.