Găng chống hóa chất

Showing all 11 results


Chọn găng tay chống hóa chất cần lưu ý một số thông tin sau:

  • Xác định hóa chất sẽ tiếp xúc sau đó chọn găng được làm từ chất liệu phù hợp: cao su latex , nitrile, neoprene, PVC...
  • Thời gian tiếp xúc: chọn loại găng có độ dày lớn nếu thời gian tiếp xúc lâu.
  • Nồng độ của hóa chất: tiếp xúc với a-xit đặc sẽ khác với a-xit loãng.
  • Nhiệt độ của hóa chất: nhiệt độ là một yếu tố xúc tác trong phản ứng hóa học.
  • Loại tiếp xúc: nhúng tay vào hóa chất, hay chỉ tiếp xúc dưới dạng hóa chất văng bắn.
  • Diện tích cần bảo vệ: tay, cẳng tay hay cả cánh tay.
  • Găng tạo cảm giác cầm nắm tốt khi làm việc.
  • Đeo găng đúng size.
  • Găng có lớp lót giúp hút mồ hôi tay. Ngược lại, găng không có lớp lót sẽ giúp người mang có cảm giác thật hơn khi tiếp xúc.

Tìm hiểu thêm về cách chọn găng tay chống hóa chất.

Một số sản phẩm tiêu biểu: