Quy định bảo hành sản phẩm

Giày & ủng bảo hộ Safety Jogger

Thời gian bảo hành:

 • 6 tháng
 • Bảo hành 3 tháng cho các model: Bestlight, Elevate, Advance, Desert 011/043/117, Dakar 018/019, Xplore, X0500, Poseidon, Aura, EOS, X0600, Dolce, Raptor, Turbo, Speedy, Hercules, Safetyrun, Safetyboy, Orion, Titan, Bestrun2, Bestboy2, Pluto, Mars, Gusto, Ultima, Premium, Workerplus, Lava, Volcano

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Còn trong thời hạn bảo hành tính từ ngày mua.
 2. Giày hở đế, ảnh hưởng đến tính năng bảo vệ.
 3. Sản phẩm do BTICO cung cấp.
 4. Sản phẩm chưa qua tự ý sửa chữa.
 5. Có phiếu bảo hành được điền đầy đủ thông tin.
 6. Thông tin trên nhãn phía dưới lưỡi giày vẫn hiện rõ mã lô hàng.

Những lỗi phát sinh không thuộc lỗi bảo hành ở trên, nếu không ảnh hưởng đến tính năng bảo hộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, thì không thuộc diện được bảo hành.

Đối với các sản phẩm khó xác định lỗi, BTICO sẽ liên hệ với NSX để đánh giá và phản hồi trong vòng 3 ngày (tính từ ngày nhận được sản phẩm lỗi hoặc hình ảnh, không tính ngày nghỉ).

Điều kiện từ chối bảo hành

 1. Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành tính từ ngày mua.
 2. Sản phẩm không do BTICO cung cấp.
 3. Lỗi sản phẩm không thuộc lỗi bảo hành.
 4. Sản phẩm đã qua tự ý sửa chữa.
 5. Không thể nhận biết mã lô hàng ở nhãn giày (phía dưới lưỡi giày).

Giày bảo hộ Safety Jogger với phần thông tin phía dưới lưỡi giày bị mỡ

Cách thức bảo hành

 1. Đổi một sản phẩm mới có cùng model và số size của sản phẩm có lỗi bảo hành.
 2. Sản phẩm mà công ty đổi mới cho quý khách được tiếp tục bảo hành như một sản phẩm mới với thời gian bảo hành được tính từ ngày mua.

Lưu ý:

 • Quý khách vui lòng vệ sinh giày trước khi bảo hành.
 • Đổi size trong vòng 7 ngày (giày còn mới, còn hộp đựng).

Giày bảo hộ Takumi

Thời gian bảo hành: 4 tháng

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Còn trong thời hạn bảo hành 4 tháng tính từ ngày mua.
 2. Giày hở đế, ảnh hưởng đến tính năng bảo vệ.
 3. Sản phẩm do BTICO cung cấp.
 4. Sản phẩm chưa qua tự ý sửa chữa.
 5. Có phiếu bảo hành được điền đầy đủ thông tin.

Lưu ý:

 • Quý khách vui lòng vệ sinh giày trước khi bảo hành.
 • Đổi size trong vòng 7 ngày (giày còn mới, còn hộp đựng).

Banner giao hàng, FAQ, Support, Livechat

Banner tại sao sử dụng găng tay nitrile

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BÀI VIẾT