Bộ bảo vệ nhỏ

150,000 

Bộ bảo vệ gồm 6 chi tiết:

  • 2 miếng bảo vệ khuỷu tay
  • 2 miếng bảo vệ bàn tay
  • 2 miếng bảo vệ gối

Bán lẻ: 0768 054 389 / 0768 054 289
Bán sỉ: 0768 054 978