Bộ bảo vệ nhỏ

150,000 

Bộ bảo vệ gồm 6 chi tiết:

  • 2 miếng bảo vệ khuỷu tay
  • 2 miếng bảo vệ bàn tay
  • 2 miếng bảo vệ gối

Bán lẻ: 090 149 70 49 / 093 825 24 29
Bán sỉ: 090 114 80 19