Mặt nạ phòng độc

Hiển thị tất cả 7 kết quả


Chọn mặt nạ cần đảm bảo sự thoải mái và độ khít với khuôn mặt.

Mặt nạ 3M có dòng 3100/3200 cấp thấp, 6100/6200 trung cấp và 7501/7502 cao cấp. Dòng trung và cao cấp sẽ hỗ trợ nhiều tính năng hơn, cũng như được làm bằng chất liệu cao cấp mang loại sự thoải mái cao hơn cho người dùng.

Quý khách cũng cần lưu ý cách nhận biết hàng thật 3M.