Phin lọc - hộp lọc

Hiển thị tất cả 14 kết quả


Một số khái niệm cơ bản:

 • Phin lọc (cartridge): chuyên lọc hơi và khí.
 • Tấm lọc bụi: chuyên lọc... bụi.
 • Hộp đựng tấm lọc: để giữ tấm lọc bụi.
 • Nắp giữ tấm lọc (bụi): sử dụng khi bạn đã có phin lọc và cần gắn tấm lọc bụi vào phin lọc. Còn thường được gọi là "nắp nhựa" (vì thường làm bằng nhựa).

Ví dụ:

 1. Bạn cần mặt nạ để lọc bụi
 • Giải pháp giá thấp: mặt nạ 3M 3200 + hộp đựng tấm lọc 3M 3700 + tấm lọc bụi 3M 3744K.
 • Giải pháp giá cao: mặt nạ 3M 6100/6200 hoặc 7501/7502 + tấm lọc 3M 2097
 1. Bạn cần mặt nạ để lọc hơi hữu cơ + lọc bụi
 • Giải pháp giá thấp: mặt nạ 3M 3200 + phin lọc 3M 3301K-100 + tấm lọc bụi 3M 7711 + nắp nhựa 3M 774.
 • Giải pháp giá cao: mặt nạ 3M 6100/6200 hoặc 7501/7502 + phin lọc 3M 6001 (chỉ lọc hơi hữu cơ) + tấm lọc bụi 3M 5N11 (2 cái)+ nắp nhựa 501 (2 cái).

Quy cách đóng gói:

 • Phin lọc, tấm lọc bụi cho mặt nạ 3100/3200 bán theo cái.
 • Phin lọc, tấm lọc bụi cho mặt nạ 6100/6200 và 7501/7502 bán theo cặp.
 • Nắp giữ tấm lọc (nắp nhựa) bán theo cái.