Nón bảo hộ Việt Nam

Hiển thị tất cả 2 kết quả


Nón Việt Nam có nhiều tầm giá tùy theo vật liệu cấu tạo (PE, HDPE, ABS).

Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến giá bán là chất lượng khóa vặn và dây quai nón, mút chống nóng.

Tiêu chuẩn Việt Nam cho nón bảo hộ là TCVN 6407-1998.